Oddaja vloge za vzdrževane družinske člane – ROK DO 5. 2. 2020!Oddaja vloge za vzdrževane družinske člane je možna elektronsko – preko sistema eDavki, in tudi osebno ali po pošti na pristojni finančni urad. Zavezanec jo lahko vloži tudi preko mobilne aplikacije eDavki, kjer so na voljo tudi podatki iz zavezančeve zadnje vložene vloge.Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane vložijo zavezanci za dohodnino, ki med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali, pa želijo te podatke spremeniti.

Mišljena je torej za tiste zavezance, ki želijo uveljavljati to posebno olajšavo za vzdrževanje mladoletnih otrok, posvojencev ali pastork do 18. leta starosti. Olajšava se lahko uveljavlja tudi za starejše otroke, zakonske partnerje, starše davčnega zavezanca in tako dalje, ki izpolnjujejo določene pogoje. Kot primer: otrok med 18. in 26. letom, če se šola, ni zaposlen oziroma ne opravlja dejavnosti in nima dohodkov za lastno preživetje (razen pokojnine in začasnega študentskega dela).


Pogosto se oddaja vloge za vzdrževane družinske člane bolj izplača staršu z višjo plačo. Vseeno pa lahko uveljavljata olajšavo oba starša, pri čemer pa je potrebno razdeliti čas uveljavljanja tako, da skupaj vsota ne preseže 12 mesecev. V primeru, da sta starša nesoglasna glede same razdelitve, se vsakemu prizna polovica.

Zavezanec se lahko odloči, da uveljavlja olajšavo letno ali mesečno. V kolikor se zavezanec odloči, da bo vzdrževane družinske člane uveljavljal med letom pri izračunu akontacije dohodnine, mora delodajalcu dostaviti obrazec: “Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine“.


Zavezanci, ki pa te olajšave niso uveljavljali med letom, to storijo preko vloge in najkasneje do 5. februarja 2020.


Če zavezanec olajšave ne uveljavlja niti na mesečni niti na letni ravni, bo prejel informativni izračun dohodnine (IID), v katerem olajšava ne bo upoštevana. Zaradi tega bo imel v svojem IID večje doplačilo oz. manjše vračilo dohodnine, kot sicer. Če bo posebno olajšavo želel uveljavljati, bo moral podati ugovor zoper IID. V ugovoru se olajšava še da uveljavljati, vendar zavezanec morebitno vračilo dohodnine prejme kasneje, kot bi sicer.


Vir: Data, FURS