Urna postavka za občasno delo – spremembe s 1.3.!Najnižja bruto urna postavka za začasna in občasna dela upokojencev v letu 2020-sprememba s 1.3.2020Višina urne postavke in višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo se usklajuje z rastjo minimalne plače v Republiki Sloveniji, kot jo določa zakon, ki ureja minimalno plačo.


Urna postavka za opravljanje začasnega ali občasnega dela od 1.3.2020 do 28.2.2021 ne sme biti nižja od 5.05 EUR, letni dohodek v 2020 pa je omejen na 7.562,47 EUR.


V letu 2019 je urna postavka za opravljeno začasno ali občasno delo znašala 4,76 evra, najvišji skupni dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo pa v koledarskem letu 2019 ni smel presegati 7.127,68 evra.
vir: Uradni list