Subvencioniranje krajšega delovnega časaZ namenom ohranitve delovnih mest, bo na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19 (ZIUOOPE), država delno subvencionirala delo s krajšim delovnim časom. Delodajalci bodo ta ukrep lahko uporabljali od 1. junija do 31. decembra 2020.Datum: 25.5.2020


Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19 (ZIUOOPE) za delodajalce v gostinstvu, turizmu ter cestnem potniškem prometu za junij 2020 prinaša ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.


Z namenom ohranitve delovnih mest, bo na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19 (ZIUOOPE), država delno subvencionirala delo s krajšim delovnim časom.


Delodajalci bodo ta ukrep lahko uporabljali od 1. junija do 31. decembra 2020. Pravico do subvencije lahko uveljavlja delodajalec, ki:

– je pravna ali fizična oseba in ki je bil v PRS vpisan pred 13. marcem 2020 ter zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas in

– po njegovi oceni najmanj 10 % zaposlenim mesečno ne more zagotavljati najmanj 90 % dela (to pomeni, da jim ne more zagotavljati dela za vsaj 36 ur na teden).


Če ima enega zaposlenega, je to 100 %, če ima dva zaposlena in enemu ne more zagotavljati dela s polnim delovnim časom, je to 50 %, če ima tri zaposlene in dvema ne more zagotavljati dela, je to 66 %, če ima 10 zaposlenih in enemu ne more zagotavljati dela, je to 10 %, ipd.


Do subvencije niso upravičeni neposredni ali posredni uporabniki proračuna RS oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 50 %.


Subvencioniranje krajšega delovnega časa bo zagotovila država. Nadomestilo bo v višini 80%, in sicer za 5 – 20 ur tedensko.


Subvencioniranje krajšega delovnega časa je predvideno 5 mesecev. Prejemniki subvencij naj ne bi smeli odpuščati še vsaj en mesec po koncu načrta. Predpisane naj bi bile tudi visoke globe – vse do 50.000 evrov.


Višina nadomestila plače delavca in višina subvencije:

Za čas, ko bo delavec delal, mu pripada sorazmerni del plače in druga povračila stroškov v zvezi z delom (prevoz na delo, malica, …). Za čas, ko delavec ne bo delal (to je čas za katerega mu je bil delovni čas skrajšan) pa mu pripada nadomestilo plače v višini 80 % osnove iz 137/7 ZDR-1 (kot za čakanje na delo iz poslovnega razloga). Pri poročanju na REK obrazcih ne bo nobenega posebnega poročanja, glede na to, da je subvencija določena v fiksnem znesku.


Mesečna subvencija, ki jo bo dobil delodajalec za vsakega delavca, ki bo delal s krajšim delovnim časom znaša:

- 448 EUR če bo delal od 20 do vključno 24 ur tedensko,

– 336 EUR če bo delal od 25 do vključno 29 ur tedensko,

– 224 EUR če bo delal od 30 do vključno 34 ur tedensko.

– 112 EUR če bo delal 35 ur tedensko (polni delovni čas lahko znaša od 36 do 40 ur/tedensko).


V kolikor delavec ne bo delal s krajšim delovnim časom celoten mesec (dopust, bolniška …), se bo subvencija ustrezno preračunala na sorazmerni del.vir: OZS, Data, ZDR-1