Na voljo so subvencije za novo zaposlovanje.Delodajalci, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje je trenutno aktivnih 11 javnih povabil, preko katerih je mogoče pridobiti nepovratna sredstva za zaposlovanje in praktično usposabljanje brezposelnih.Zaposlimo mlade: Javni poziv nudi nepovratna sredstva v višini 5.000 EUR za najmanj 12-mesečno zaposlovanje brezposelnih, mlajših od 30 let. Delodajalci ne smejo prezreti pogoja, da so se ti mladi usposabljali v okviru inovativnih projektov za zaposlovanje.


Trajno zaposlovanje mladih: Nepovratna sredstva v višini 5.000 EUR so namenjena za zaposlovanje mladih iz zahodne Slovenije, ki še niso dopolnili 30. leta. Delodajalci kandidate izbirajo med mladimi, prijavljenimi med brezposelnimi. Z izbranimi osebami delodajalci sklenejo delovno razmerje za nedoločen čas.

Zaposli me 2017/2019: Javni poziv sofinancira zaposlovanje brezposelnih oseb, ki so dopolnile 30 let in več in ustrezajo ciljnim skupinam. Za najmanj 12-mesečno zaposlitev lahko delodajalci pridobijo nepovratna sredstva v višini od 5.000 do 7.000 EUR.


Aktivni do upokojitve: Ukrep spodbuja, da delodajalci zaposlijo brezposelne osebe, starejše od 58 let. Subvencija se dodeli v višini do 11.000 EUR. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev.


Učne delavnice: spodbude za zaposlovanje: Do subvencije v višini 4.000 EUR so upravičeni delodajalci za najmanj 6-mesečno ali 8.000 EUR za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih. Pogoj za pridobitev te spodbude za zaposlovanje je, da so osebe vključene ali so že zaključile praktično usposabljanje v programu Učne delavnice.vir: Zavod RS za zaposlovanje, Zeus