Pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnihMesečno subvencijo od 416 EUR do 666 EUR lahko prejemate eno leto za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so starejši od 50 let oziroma so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 15.11.2020.Mesečno subvencijo od 416 EUR do 666 EUR lahko prejemate eno leto za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so starejši od 50 let oziroma so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam. Povabilo je odprto do porabe sredstev, najdlje do 15.11.2020.


Za subvencijo po novem ni potrebna objava prostega delovnega mesta pri Zavodu za zaposlovanje pred oddajo ponudbe na javno povabilo. Novost pri programu je tudi, da je subvencija izplačana mesečno, za vsak polni koledarski mesec zaposlitve po izplačani plači za ta mesec.


Temeljni namen programa Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih oseb iz ciljne skupine, s čimer se prispeva k njihovi delovni in socialni aktivaciji, s tem pa tudi k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.


Zavod v program vključuje brezposelne osebe, ki izpolnjujejo vsaj enega izmed naslednjih kriterijev:

• so starejše od 50 let ali

• so stare 30 ali več let in so dolgotrajno brezposelne ali

• so stare 30 ali več let z izobrazbo pod ISCED 3 ali

• so stare 30 ali več let, ki se bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije ponovno aktivirale na trgu dela ali • so stare 30 ali več let in so prejemnice denarne socialne pomoči ali

• so stare 30 ali več let, pri katerih od zaključka zaposlitve v okviru programa Javnih del še ni poteklo 12 mesecev.

Če nameravate kandidirati na javnem povabilu in zaposliti brezposelne s pomočjo subvencije, si oglejte vse korake na enem mestu.


Vir: ZZZS