Splošna in dodatna splošna olajšava za leto 2019Splošna in dodatna splošna davčna olajšava sta le dve izmed olajšav, ki jih lahko uveljavljate v letu 2019Splošna in dodatna splošna davčna olajšava sta le dve izmed olajšav, ki jih lahko uveljavljate v letu 2019. Poleg teh dveh lahko uveljavljate še:

• olajšavo za vzdrževane družinske člane,

• olajšavo za invalidno osebo,

• dijake in študente in

• prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.


Z olajšavami zmanjšujemo osnovo za plačilo dohodnine in prispevkov.


Splošna davčna olajšava

Splošna davčna olajšava je znesek, od katerega ni treba plačati dohodnine. Splošna olajšava ni enaka za vse, ampak se razlikuje glede na skupni prihodek, ki ga dosega posamezna oseba in se za vsakega rezidenta, tudi za dijaka oziroma študenta, prizna le pod pogojem, da drug rezident (npr. starši) zanj ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana.

Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2019 (na letni ravni):


Skupni dohodek v EUR Splošna olajšava v EUR

Nad Do

11.166,37 6.519,82

11.166,37 13.316,83 3.302,70 + (19.922,15 – 1,49601 x skupni dohodek) 13.316,83 3.302,70Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se upošteva:


Mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja v EUR Splošna olajšava v EUR

Nad Do

930,53 543,32

930,53 1.109,74 275,22 + (1.660,18 – 1,49601 x bruto dohodek)*

1.109,74


* navedena je krajša različica enačbe po določilih 127. člena ZDoh-2: (19.922,15 – 1,49601 x bruto dohodek x12)/12.Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine upošteva povečana splošna olajšava se davčna osnova zmanjša za 275,22 EUR.


Ali lahko dijak oz. študent uveljavlja splošno davčno olajšavo?

Dijak oz. študent lahko uveljavlja splošno davčno olajšavo. Pogoj je, da dijaka oz. študenta drug rezident (starši) ne uveljavlja kot vzdrževanega družinskega člana. Če ga starši v svoji napovedi uveljavljajo vseh 12 mesecev, olajšavo izgubi. Če ga uveljavljajo samo del leta, mu pripada sorazmeren del splošne olajšave.


Dodatna splošna olajšava

Dodatna splošna olajšava (se prišteje, k splošni olajšavi), če:

• znesek bruto plače ne presega 166,37 EUR letno oz. 930,53 EUR mesečno.

Dodatna splošna olajšava v tem primeru znaša 3.217,12 EUR/leto oziroma 275,23 EUR/mesečno.

• znesek bruto plače ne presega 316,83 EUR letno oz. 1.109,74 EUR mesečno.

Na letni se za izračun uporabi enačba: 19.922,15 – 1,49601 x skupni dohodek, za izračun na mesečni ravni pa enačba: 1.660,18 – 1,49601 x skupni dohodek.Dohodnina na letni ravni Dohodnino na letni ravni odmeri davčni organ z odločbo. V letno davčno osnovo se vštevajo dohodki, od katerih je bila med letom plačana akontacija dohodnine, pri čemer se ta akontacija odšteje od odmerjene dohodnine na letni ravni. Dohodnino na letni ravni ugotovi davčni organ z odločbo. V letno davčno osnovo se vštevajo dohodki, od katerih je bila med letom plačana akontacija dohodnine, pri čemer se ta akontacija odšteje od odmerjene dohodnine na letni ravni. Davčni organ na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, zavezancem za dohodnino sestavi in odpremi informativni izračun dohodnine, ki se pod določenimi pogoji šteje za odločbo o odmeri dohodnine.


Davčni organ na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, zavezancem za dohodnino sestavi in odpremi informativni izračun dohodnine, ki se pod določenimi pogoji šteje za odločbo o odmeri dohodnine. Če zavezancu informativni izračun za dohodnino ni bil vročen, mora vložiti napoved za odmero dohodnine.


vir: Data