REGRES – POGOSTA VPRAŠANJA.KOMU PRIPADA IN V KOLIKŠNI VIŠINI?KOMU PRIPADA IN V KOLIKŠNI VIŠINI?

Delodajalec mora delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati tudi regres za letni dopust. Minimalni regres v zasebnem sektorju, je višina minimalne plače v tekočem letu. V 2020 to znaša 940,58 EUR. Morebitna kolektivna pogodba, ki velja za delodajalca, lahko določa tudi višji minimalni regres.


Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Delavec ima v posameznem koledarskem letu pravico do celotnega letnega dopusta le v primeru, da je v tem celotnem koledarskem letu zaposlen.


ROK ZA IZPLAČILO?

Zakon o delovnih razmerjih določa, da se s kolektivno pogodbo dejavnosti lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa kot 1. julij, vendar najkasneje 1. november tekočega koledarskega leta. Kasnejše izplačilo regresa je torej mogoče samo v primeru, da delodajalcu kasnejše izplačilo regresa omogoča kolektivna pogodba dejavnosti.

Sklicevanje na COVID-19, plačilno nedisciplino ipd. niso razlogi za kasnejše izplačilo regresa.


REGRES V BONIH?

Zakon (ZDR-1) možnosti izplačila regresa v nedenarni obliki, torej bonih, ne opredeljuje. Delodajalec lahko tako regres izplača v bonih le v primeru, ko to dopušča kolektivna pogodba, ki zanj velja. Vse kolektivne pogodbe so javno objavljene v Pravno-informacijskemu sistemu RS.

Kaj delavec lahko stori, če delodajalec ne izplača regresa pravočasno?

Najprej mora delavec preveriti, zakaj do izplačila regresa ni prišlo. V kolikor delodajalec ne poda tehtnega razloga za njegovo neizplačilo, je naslednji korak delavca ta, da delodajalca pisno opozori na odpravo nepravilnosti.

V kolikor se delavec in delodajalec ne dogovorita, se delodajalca toži pred delovnim sodiščem.


KDAJ PRAVICA DO REGRES?


Terjatve iz delovnega razmerja zastarajo v roku petih let, zato je potrebno v primeru neizplačila regresa, tožbo vložiti v roku 5 let.
Datum: 8.6.2020

vir: ZDR-1