Odkup terjatevhitro in ugodnoOdkup zapadlih terjatev se uporablja za terjatve, katerih zapadlost običajno ne presega 90 dni. Pri nekaterih terjatvah je možen tudi direkten odkup, saj njihova zamuda ni posledica slabega poslovanja, ampak pomanjkanja obratnih sredstev.

Kako poteka?


1. O opravljenem poslu vaši stranki izdate račun, ki ga posredujete nam na vpogled

2. Račun pregledamo, preverimo boniteto vašega dolžnika in vam pripravimo odkupno dokumentacijo, ki jo podpišejo vsi udeleženci

3. Naslednji dan so denarna sredstva že lahko na vašem računu, zmanjšan za dogovorjeno provizijo.