uredite si pravilnik o bolniški odsotnostiObjavljeno: 11.7.2019

Zakon o delovnih razmerij ne definira pravic delodajalca pri kontroli bolniške odsotnosti. Seveda, delodajalec ima pravico, da preveri, ali delavec izpolnjuje vse zakonske kakor tudi pogodbene obveznosti, pri čemer pa mora paziti, da ne krši varstva osebnih podatkov in pravico do zasebnosti delavca.


Zatorej si delodajalec poslužuje storitev detektivskih agencij ali drugih pristojnih oseb, ki v njegovem imenu preverijo, ali delavec izpolnjuje vse zakonske obveznosti.


V kolikor delodajalec prejme poročilo o morebitni kršitvi, najprej pretehta težo kršitve in se nato odloči, kateri postopek je najprimernejši.


Delodajalec ima v sestavi z ZDR-1 na voljo sledeče procese:

- Disciplinski postopek

- Postopek redne odpovedi iz krivdnega razloga

- Postopek izredne odpovedi delodajalca.


Potrebno pa je tudi preveriti osnovo kolektivne pogodbe, ki zavezujejo delodajalca. Delodajalec mora biti pri vsakem posameznem postopku previden, da je ta izveden pravilno, saj so postopkovne napake velikokrat povod za uveljavljanje sodnega varstva pred delovnim sodiščem.


Pri nas lahko dobite vzorec Pravilnika o bolniški odstonosti že od 50,00 EUR brez DDV.


Več informacij na info@a1finance.si.pravilnik o poslovni skrivnostiObjavljeno: 8.7.2019

V Sloveniji dajemo premalo pomena varovanju poslovne skrivnosti.


V družbi A1 finance d.o.o. vam pripravimo Pravilnik o določitvi in varovanju poslovnih skrivnosti družbe.


S tem pravilnikom se določi opredelitev pojma poslovne skrivnosti, dolžnost varovanja poslovne skrivnosti, način varovanja poslovne skrivnosti, posredovanje poslovne skrivnosti tretjim osebam, zaščita poslovne skrivnosti in odgovornost za kršitev varovanja poslovne skrivnosti.


Pravilnik: od 35,00 EUR+DDV


Če imate za nas vprašanje ali želite naročiti izdelavo internega akta, nam pišite na info@a1finance.si