minimalna plača v letu 2020Minimalna plača v letu 2020 se bo spremenila. Minimalna plača v letu 2020 bo znašala 940,58 EUR bruto.Novela Zakona o minimalni plači (ZMinP), ki velja od 25. 12. 2018 določa, da znaša minimalna mesečna plača za delo opravljeno v polnem delovnem času, opravljeno v letu 2019, 886,63 EUR bruto. Minimalna mesečna plača za delo opravljeno v polnem delovnem času, opravljeno v letu 2020, znaša 940,58 EUR bruto. Delavec, ki dela krajši delovni čas, ima pravico do sorazmernega dela minimalne plače.

Kaj se všteva v minimalno plačo?

Že do sedaj so bili iz minimalna plače izvzeti dodatki za delo v posebnih pogojih dela: dodatek za nočno delo , dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu. V letu 2019 so dodatki, ki se še vedno vštevajo v minimalno plačo; dodatek za delovno dobo, dodatek za delo v posebnih pogojih dela (izmensko delo, popoldansko delo, terensko delo ipd.) ter plačilo za delovno uspešnost.


Novela Zakona o minimalna plači določa, da se s 1.1. 2020 dodatki ne vštevajo v minimalno plačo.


Kateri dodatki se s 1.1.2020 ne vštevajo v minimalno plačo?

V minimalno plačo se s 1.1. 2020 ne vštevajo:

• del plače za delovno uspešnost,

• plačilo za poslovno uspešnost ,

• dodatek za delovno dobo,

• dodatki za posebne pogoje dela (izmensko delo, popoldansko delo, terensko delo ).vir: ZDR-1, Data