Dodatek za velike družine in ostale ugodnostiDodatek za velike družine je prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki.Upravičene družine ga prejmejo enkrat v letu. Starši ga lahko prejemajo dokler imajo vsaj trije otroci manj kot 18. let oziroma dokler so jih starši dolžni preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja (največ 26 let). Do dodatka za veliko družino je upravičen eden od staršev. To je tisti, ki živi z otroki v skupnem gospodinjstvu.


Velike družine morajo izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih:

  • - da gre za družino s tremi ali več otroki;
  • - ima eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Sloveniji in dejansko živijo v Republiki Sloveniji;
  • - da so otroci mlajši od 18 let oziroma oz. otroci, ki so jih starši dolžni preživljati, a niso starejši od 26. let (če imajo status učenca, dijaka, vajenca ali študenta).Dodatek za velike družine 2019 je bil izplačan 12. 4. 2019. Za družine s tremi otroki je dodatek za velike družine 2019 znašal 380 evrov, za družine s štirimi ali več otroki pa 480 evrov. Z letošnjim letom, torej s 1. 1. 2019, pa je bil ukinjen premoženjski cenzus, kar pomeni, da dodatek za veliko družino 2019 prejmejo vsi upravičenci.


Vlagateljem vloge za otroški dodatek oziroma vloge ob povečanju števila otrok v družini ni treba vlagati posebne vloge. Za njih namreč že CSD odloči o pravici do dodatka za velike družine po uradni dolžnosti. Tisti starši, ki niso uveljavljali pravice do otroškega dodatka ali jim pravica do otroškega dodatka ni pripadala, pa so morali vložiti vlogo za uveljavljanje pravice za dodatek za velike družine v tekočem letu za tekoče leto.


Katere so še ostale pravice velikih družin?

• Pravica do pomoči pri nakupu vinjete.

• Plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače v primeru štirih ali več otrok.

• Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu.

• Uveljavljanje vračila davka na motorna vozila.
vir: data